Slovník pojmů – Úvěry

LTV

Vyjadřuje poměr mezi výši úvěru a hodnotovou nemovitosti. Pokud si budute půjčovat 500.000Kč a hodnota nemovitosti bude 1.000.000Kč LTV bude 50%. Hodnota LTV by dle doporučení ČNB neměla přesáhnout 90%.

100% Hypotéka

Je hypotéka s LTV 100% tzn. výše úvěru se rovná hodnotě nemovitosti. Dle doporučení ČNB by se neměla aktuálně taková hypotéka v ČR poskytovat.

Anuitní splátka

Vyjadřuje výši splátku úvěru, která se při zachování stejné úrokové sazby po dobu splácení nemění. Zpravidla po dobu fixace. Anuitní splátka v sobě zahrnuje splátku úmoru a úroku.

Úrok

Odměna za poskytnutí půjčených peněz. Je vyjadřován hodnotou p.a.(z latiny per annum) a znamená za rok. Při úroku 10%p.a. a výši úvěru 1.000.000Kč zaplatíte za půjčené peníze 100.000Kč za rok.

Úmor

Část splátky dluhu, o kterou se snižuje výše dlužné částky. Každá splátka úvěru obsahuje dvě složky – úmor a úrok.

Jistina

Vyjadřuje částku, která byla poskytovaletem(věřitelem) půjčena.

DTI

Vyjadřuje poměr mezi výši všech úvěrů k ročnímu čistému příjmu všech žadatelů. Maximální hodnota DTI je 9. Při čistém příjmu 30.000Kč měsíčně bude maximální výše dluhu(30.000Kč x 12 x 9) 3.240.000Kč.

DSTI

Vyjadřuje poměr mezi měsíčními splátkami všech dluhů k čistému příjmu všech žadatelů. Dle doporučení ČNB by tato hodnota neměla přesáhnout 40%. Při čistém příjmu 30.000Kč bude maximální splátka všech dluhů(30.000Kč x 0,4) 12.000Kč.

Bonita

Vyjadřuje hodnocení schopnosti zákazníka splácet své úvěry. Při výpočtu bonity se zohledňují aktuální závazky, výše majetku, dluhová historie, výše příjmů, počet žadatelů. Nižší bonita rovná se vyšší riziko pro poskytovatele úvěru což znamená vyšší přirážka nebo vyšší úroková sazba.

Hypoúvěr

Je úvěr na bydlení, který nabízejí stavební spořitelny. Má podobé parametry jako hypotéka. Líší se tím, že obsahuje fázi překlenovacího úvěru a fázi řádného úvěru kde je již totožný s hypotékou. Stavební spořitelny nabízejí produkty kdy fáze překlenovacího úvěru trvá pouze 2 roky, dále získáte státní příspěvky až 2.000Kč ročně nebo také zhodnocení vkladů ve výši 3%p.a. Při porovnání hypoúvěru a hypotéky mnohdy vychází hypoúvěr výhodněji než hypotéka.

Hyposplátka

Je splátka úvěru na bydlení. Hypoúvěr je kombinace stavebního spoření a hypotéčního úvěru se zástavou nemovitosti.

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření, který umožňuje klientům získat úvěr od stavební spořitelny na bytové potřeby i v době kdy ještě nesplňují podmínky pro získání standartního úvěru ze stavebního spoření. Současně se žádostí o úvěr se zakládá stavební spoření. Při splácení se platí 2 splátky, jedna je na stavební spoření se státním příspěvkem a druhá je splátka úroků z poskytnutého úvěru. V této fázi hodnota úvěru se nesnižuje platíte úroky a spoříte si na stavební spoření. V okamžiku kdy splníte podmínky spořitelny se dostanete do úvěru ze stavebního spoření, která má jinou úrokovou sazbu a splácíte již jednu anutiní splátku.

Úvěr ze stavebního spoření

Tzv. Přidělený úvěr je možné získat již po 2 letech spoření. Je potřeba splnit podmínky dané stavební spořitelnou. Nejčastěji to je minimální naspořená částka na stavebním spoření. To se liší dle stavební spořitelny bude to 25% nebo více z poskytnuté výše úvěru, dále splnit minimální dobu spoření(min. 2 roky) a získat tzv. hodnotí číslo, které spořitelny sami počítají. V této fázi se úvěr splácíte anuitně a je možné ho kdykoliv doplatit.

Rychloúvěr

Úvěr na bydlení bez zástavy nemovitostí od Modré pyramidy stavební spořitelny. Obsahuje fázi překlenovacího úvěru ze stavební spoření a fázi řádného úvěru ze stavebního spoření.

Hypotéční úvěr

Úvěr na bydlení, který musí být vždy zajištěný nemovitostí. Dle ČNB je potřeba dodržet parametr LTV(poměr výše úvěru a hodnoty nemovitosti) max. 50%, DTI(poměr výše úvěru a ročního čistého příjmu) max 9 a DSTI(poměr výše měsíčních splátek úvěrů a čistého měsíčního příjmu) max. 40%.

Zástavní hodnota nemovitosti

Jedná se o odhadní cenu nemovitosti, kterou si zpracová banka nebo stavební spořitelna dle interní metodiky. Pozor nejedná se o kupní cenu nebo o tržní cenu nemovitosti, ale o hodnotu, kterou si určí poskytovatel úvěru.

Vinkulace

Vinkulace pojistné smlouvy zpravidla vyžadují banky nebo stavební spořitelny při poskytování úvěru. Znamená to, že v případě pojistné události na pojištěné nemovitosti je pojistné plnění vyplaceno poskytovateli úvěru. Ten pak dále použije pojistné plnění na opravu škod na úhradu dluhu.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti zpravidla vyžaduje poskytoval úvěru. Je požadováno pojištění nemovitosti na tzv. reprodukční hodnotu. Tzn. Hodnotu za kterou je možné danou nemovitost v daném čase a v daných cenách znovu dát do původního stavu případně znovu postavit v případě kompletního poškození.

Fixace úrokové sazby

Období, pro které platí dohodnutí úroková sazba bez ohledu jaká je aktuální situaci na trhu. Nejčastější využívané fixace jsou 1, 3, 5, 7, 10 nebo nově i 15let.

Americká hypotéka

Hypotéka se zástavou nemovitosti. Vypůjčené peníze je možné využít na cokoliv např. na nákup automobilu nebo na cestu kolem světa. Tato hypotéka má vyšší úrokovou sazbu než hypotéka na bydlení a má nižší sazbu než běžná spotřebitelská půjčka.

Úschova(advokátní, notářská, bankovní)

Jedná se službu advokáta, notáře, realitní kanceláře nebo banky, která chrání kupující a prodávající při převodu nemovitosti. Kupující převede peníze na nákup nemovitosti do úschovy, následně dojde k podání kupní smlouvy na příslušný katastr nemovitostí. Až po zapsání vlastnického práva uvolní uschovatel prostředky prodávajícímu.

Variabilní sazba/floatová

Není pevně daná, sazba se odvíjí od aktuálních úrokových sazeb na finančním trhu a může se tedy kdykoliv změnit. Můžete se také setkat s termíny pohyblivá, plovoucí nebo floatová sazba. V případě velkých změn na finančním trhu je možné sazbu zafixovat.

RPSN

Roční procentuální sazba nákladů úvěru. Umožňuje se lépe orientovat na trhu úvěrů a úvěry lépe porovnávat. RPSN totiž kromě úrokové sazby obsahuje i všechny další náklady, které s úvěrem souvisí jako jsou poplatky za zpracování, za vyhotovení odhadu, poplatky za vedení účtu apod.

Návrh na vklad

Jedná se o formulář, který se vkládá na katastr nemovitostí společně s příslušnými smlouvami(kupní smlouva, zástavní smlouva) při požadavku na změnu vlastníka nebo vložení zástavního práva k nemovitosti nebo jiného požadavku.

Zástava/zastavovaná nemovitost

Jedná se o nemovitost, kterou se bude ručit za poskytnutý úvěr. V případě nesplácení úvěru si poskytoval zajištění půjčené peníze z prodeje této nemovitosti.

Flexibilní hypotéka

Jedná se o hypotéku, která umožňuje měnit výši splátky úvěru dle aktuální situaci klienta.

Stavební spořitelna

Poskytují stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření dle zákona. V ČR máme 5 spořitelen:
• Českomoravská stavební spořitelna, a. s.,
• Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.,
• Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
• Raiffeisen stavební spořitelna a.s.,
• Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

Hypotéční banka

Banka, která se specializuje na poskytování hypotéčních úvěrů.

Ing. Martin STUPKA
Nahoru