Pojištění

Proč zajišťovat rizika?

V našem životě se potkáme se spoustou příjemných věcí, které máme rádi a chceme prožít.Avšak zcela jistě se také čas od času potkáme s událostmi, které dopředu neplánujeme a zažít je nechceme. Nicméně tyto nepříjemné události významně zasahují nejen do našich životů ale i financí a tím přímo ovlivňují naší finanční situaci od, které se do velké míry odvíjí kvalita našeho života.My tyto události předem neovlivníme ale můžeme na ně být připraveni pokud nastanou.

Nejběžnější rizika s vlivem na příjmy

  • Krátkodobá nemoc nebo úraz = Krátkodobý výpadek příjmů
  • Dlouhodobá nemoc nebo úraz s trvalými následky = Možnost trvalého snížení příjmů a omezení výdělečné činnosti
  • Tragická událost – umrtí v rodině = Možnost trvalého snížení životního standardu rodiny
  • Závažné onemocnění člena rodiny

Nejběžnější rizika s vlivem na majetek

  • Autonehoda – poškození vozu = nutnost opravy nebo koupě nového vozidla
  • Živelní katastrofa – Poškození vašeho movitého a nemovitého majetku
  • Odcizení
  • Zavinění třetí osoby
  • Škoda z nedbalosti
  • Technická porucha
Nahoru