Na co myslíte při investicích aneb jak investovat úspěšně

Tímto článkem chci volně navázat na článek o IPO akciích Alibaba – IPO Alibaba:¨“Sezame, otevři se!“ aneb jeskyně plná pokladů nebo past na investory? a více rozvinout chování a proces rozhodování při investování většiny běžných investorů. Ačkoliv nemusíte souhlasit, v investování je velmi důležitým faktorem psychologie. Tedy psychologie, která ovlivňuje rozhodování investora v investičním procesu, která je nejvýznamnějším faktorem, ovlivňujícím výnos nebo ztrátu z investice.

Hlavním faktorem ovlivňující výnos investora je výběr jednotlivých tříd aktiv obsažených v portfoliu

Hlavním faktorem je tedy širší pojetí investování, jako jsou globální akcie, domácí akcie, akcie rozvíjejících se trhů, dluhopisy, komodity, nemovitosti apod. Na rozdíl od konkrétních instrumentů (např. rozhodování, jestli koupím spíše akcie Alibaba nebo Apple). Je dokázáno četnými studiemi že širší pojetí investování ovlivňuje výnos investora více jak z 90%.

Druhým podstatným faktorem je psychologie a rizikové chování investora.

Jde o to, jakým způsobem investor přemýšlí o investici, jakým způsobem a na základě čeho si zdůvodňuje svoje rozhodování a jak reaguje na volatilitu (míru kolísání akciových trhů) a na jednotlivé události, které hýbou trhy.

V tomto článku se zaměřím především na druhý bod, tedy psychologii, rizikové chování a rozhodování investorů.

Rozhodování masy

Drtivá většina investorů má v procesu investičního rozhodování tendenci přeceňovat své schopnosti, protože své úvahy a rozhodnutí  zakládají na pro ně „logických“ přesvědčeních a obecně zažitých paradigmatech o investování. To je důvodem, proč větší část drobných investorů především prodělává.

Tzv. Naskakování do rozjetého vlaku. Typické chování investorů, které bylo možné sledovat právě kolem šílenství při vstupu společnosti Alibaba na NYSE (New York Stock Exchange), má dva hlavní aspekty.

První aspekt je, že investoři věří, že dav (veřejnost kupující akcie) musí „něco“ vědět, jinak by akcie nekupovali. Druhým aspektem je, že společnost je pro investora atraktivní z emočního hlediska. Je mu nějakým způsobem blízká nebo pro něj zajímavá. Proto si logickými argumenty zdůvodní, že jsou jeho úvahy správné a podpoří si tuto investici. Tím se dostává do spirály investičního rozhodování masy a investora s podprůměrnými výsledky.

Následuje potvrzovací nebo zdůvodňující paradigma. To je série, pro investora, logických závěrů na základě kterých následně činí investiční rozhodnutí. Spočívají v tom, že investor vnímá a filtruje pouze informace, které potvrzují jeho myšlenku, tedy rozhodnutí nebo investiční záměr.

Moje role investičního poradce je odstraňovat tuto pomyslnou pásku přes oči a umožnit klientům vidět investici v širších souvislostech.

Dobré a špatné investice

Rozhodování většiny investorů ovlivňuje jejich osobní vnímání investice a umocňují své rozhodnutí na základě komentářů ze svého okolí. Na základě svých osobních preferencí rozlišují investice na ty „dobré“ a „špatné„.

Typickým příkladem je: “ Neinvestuji do akcií, je to rizikové.“ (z pohledu investora = špatná investice). Výsledkem je vyvarování se takové investice, která je v širším měřítku vhodným rozložením portfolia.

Místo toho investor skládá portfolio z nevhodné koncentrace finančních prostředků do termínovaných vkladů, stavebního spoření, fondů peněžního trhu, spořících účtů, popř státních spořících dluhopisů nebo nemovitostí, které jsou dle takového investora vnímány jako ty „dobré“.

Sociální faktory při investování

V investičním rozhodování hraje velkou roli sociální faktor. Tedy to, jak investor nahlíží na své okolí a naopak jak nahlíží okolí na investora a jeho rozhodnutí. Většina investorů přikládá význam tomu, co si o nich pomyslí jejich okolí a mnohdy je v rozhodování brzdí názory okolí. V případě, že by se jejich investice nevydařila, Tak by byli by ve svém okolí, jak se říká, za blbce, co naletěl. Proto se většina investorů obává i druhotného negativního efektu finanční ztráty, tedy nejen své vlastní finanční ztráty, ale také ostudy z toho, že investice byla špatná. Pro řadu lidí je proto lepší raději nedělat nic.

Skvělým příkladem je právě IPO (Initial Public Offering) akcií Alibaby (NYSE:BABA)

Pokud se podíváme, jak investoři reagují na nové úpisy akcií:

Investoři měli k dispozici dva druhy informací:

Fakt č. 1

Zprávy z respektovaných médií a zdrojů jako jsou finanční deníky a brokerské společnosti sdělují informaci, že „Alibaba je největší primární úpis akcií na světě v historii. Upisuje akcie za 25 miliard dolarů“.

Titulky v online médiích

Lidovky.cz: Čínský obr Alibaba stíhá Amazon. Jeho akcie vylétnou o polovinu

Novinky.cz: Alibaba se stala jednou z nejcennějších firem světa

Fakt č. 2

Nezávislými výzkumy potvrzený fakt je, že cena akcií primárních emisí nových technologických firem je v 70 procentech po 12 měsících nižší, než cena v den zahájení obchodování.

Hádejte, který z těchto podnětů více ovlivňuje chování průměrného investora. Domněnka, že investor vydělá na základě četných analýz odborníků a zpráv z respektovaných zdrojů, které je vyvolané příběhem, chcete-li humbukem, kolem emise těchto akcií je samozřejmě mnohem silnější.

Investoři věří, že právě tato emise bude ta úspěšná, protože je podpořená četnými komentáři a logickými předpoklady. Toto vede pouze k jedinému výsledku. Investor nakoupí za vysoký kurz a pak prodává za nízký, když akcie klesá.

Koukněme se na akcie Alibaby po více, jak 9 měsících obchodování. Obchodují se za 79,62 USD (cena ze dne 4. 4. 2015). To je o více jak 15% níže, oproti uzavírací ceně z prvního obchodního dne 19. 9. 2014.

baba

Averze ke ztrátě versus averze k riziku

Výzkumy potvrzují, že investoři mají mnohem větší strach ze ztráty než z podstoupení rizika. Díky tomu mnoho investorů nedosahuje výsledků, které by si přáli, protože tento rozdíl nerozlišují.

Sami si zkuste následující test.

1. otázka: Příjdete do kasína, kde Vám řeknou, že jste miliontý návštěvník a vyhráváte cenu. Máte dobrý pocit a jste samozřejmě šťastní.

 Dostanete na výběr ze dvou možností:

  • Dostanete okamžitě 10 000 000 Kč na ruku a můžete odejít
  • Můžete si vybrat ze sáčku, z 10-ti míčků, kde je 8 bílých a 2 černé. Když vytáhnete černý, prohráváte, když bílý, vyhrajete 13 000 000 Kč.

Kterou možnost si vyberete?

2. otázka: Dostali jste se do pekla, kde na Vás čeká ďábel. Příjde k Vám a povídá „Řeknu ti, jak to tu chodí. Dostal jsi se do pekla, takže máš pěknou smůlu a budeš tady neskutečně trpět a tvoje utrpení nikdy neskončí. Ale protože jsem hráč dám ti šanci se vykoupit“

  • Zaplatíš mi 10 000 000 Kč a můžeš jít
  • Můžeš si vybrat ze sáčku, z 10-ti míčků, kde je 8 bílých a 2 černé. Když vytáhneš bílý, budeš mi muset zaplatit 13 000 000 Kč, pokud si vytáhneš černý nemusíš platit nic a jsi volný.

Kterou možnost si vyberete?


Dle výzkumů si 90% lidí vybere garantovanou výhru v kasínu, ale zkusí šanci a příjmou ďáblovu nabídku o vykoupení ve hře s míčky. To krásně demonstruje, že většina lidí neni ochotná zkusit štěstí, aby se měli lépe nebo dosáhli lepšího výnosu když by to mohlo znamenat ztrátu, ale jsou ochotni zkusit šanci a příjmout riziko, aby se neměli hůře nebo aby předešli ztrátě.

Největší překážkou v investování jste Vy sami. Respektive to, jak přemýšlíte o penězích, ztrátě a riziku a na základě čeho se při investování rozhodujete.

Tímto článkem jsem chtěl ukázat, jakým způsobem je třeba přemýšlet o investicích, aby jste nebyli součásti masy a mohli se stát dlouhodobě úspěšnými investory. V dalším článku se budu věnovat konstrukci efektivního portfolia a proč je důležitější mít v portfoliu jednotlivé třídy aktiv, než konkrétní horké tipy. Dále pak jak vyvážit riziko vs. výnos a tím omezit nežádoucí výkyvy v hodnotě Vašeho majetku v portfoliu.

Ing. Martin STUPKA
Nahoru