Korporátní dluhopisy, lákavý výnos nebo neúměrné riziko?

Korporátní dluhopisy jsou nyní na českém kapitálovém trhu populární záležitostí. Nabízí je stále více společností a rovněž ze strany potencionálních investorů budí oprávněný zájem. Je to logické, výnosy z úroků v bankách jsou velmi nízké, státní dluhopisy jsou na tom jen o trochu lépe a investic na akciovém trhu se řada lidí obává, protože je pro ně obtížně čitelná.

Světový trend

Předně je třeba říct, že rozšíření nabídky korporátních dluhopisů je obecně pozitivním trendem, protože nás posouvá směrem k zemím s rozvinutou ekonomikou, jako je např. Německo a USA. Tam je tento způsob investování a financování běžně využíván a má své místo na kapitálovém trhu. Je přitom prezentován jako „Garantované zhodnocení“, kde se výnosy pohybují mezi 6 – 15%. Korporátní dluhopisy jsou přitom vnímány jako méně rizikové, než jsou akcie nebo komodity.

Co to vlastně dluhopis je?

Dluhopis je obecně závazek eminenta vůči věřiteli nebo zjednodušeně řečeno, je to půjčka. Typická vlastnost dluhopisu je, že výše rizika (nebo důvěryhodnost eminenta) zhruba odpovídají výši úroku. Proto mají státní dluhopisy výrazně nižší úrok, než korporátní, protože mají minimální riziko a vyšší důvěryhodnost. Základním rizikem dluhopisu je jeho možné nesplacení, což je riziko, kde musí být věřitel schopen ohodnotit jeho výši a možnou pravděpodobnost, že nastane.

Vztahy mezi rizikem, výnosem a likviditou nejlépe vystihuje tzv. „investiční trojúhelník“.

S růstem výnosu roste i riziko, spojené s investicí do dluhopisu, jak klesá riziko, tak se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného splacení. Likvidita má tedy následně vliv na výši výnosu.

Proč firmy dluhopisy vydávají?

Dluhopis je pro společnosti forma získání finančních prostředků, která slouží většinou ke splacení starých závazků nebo naopak k plánovanému rozvoji firmy. Společnost se rozhodne emitovat dluhopisy v případě, že pro ni není získání finančních prostředků běžnou cestou možné nebo pokud je vydání dluhopisů levnější, než získání úvěru od banky. S tím souvisí samozřejmě i míra rizika pro potencionálního investora.

Kterým svým kamarádům byste půjčili?

Asi máte jasno v okruhu svých kamarádů a přátel, komu byste případně peníze půjčili a komu ne. Víte, jak je kdo spolehlivý a jak je odpovědný ve svých investicích.

Podobné je to s korporátními dluhopisy, to co především potřebujete, je dostatek informací a cit pro to, jak nejspíše investice dopadne. Je to důležité, abyste si byli jisti, že na Vás nedopadne největší riziko dluhopisu, tedy jeho nesplacení.

Které investice jsou nejbezpečnější?

Obecně vzato jsou nejbezpečnější dluhopisy, které slouží k investici v rozvoji firmy. Příkladem může být společnost, které vychází úspěšně její podnikatelský záměr, má svůj úspěšný produkt nebo službu a své zákazníky, které o toto mají zájem a firma by ráda svůj byznys dále rozvíjela a potřebuje finanční prostředky pro rozšíření výroby, propagaci, distribuci atd. V tomto případě je riziko investice relativně nízké, protože je postaveno na rozvoji existujícího úspěšného projektu. Může se jednat i o případ, kdy společnost zafinancovala tento rozvoj sama, ale potřebuje následně doplnit finanční prostředky. Naopak vysoce rizikovým případem může být vydání korporátních dluhopisů v případě, že se společnosti ekonomicky nedaří a finanční prostředky slouží pouze k pokusu o záchranu společnosti před krachem. Dále se může jednat i o případ společnosti, která má vysoce rizikový podnikatelský záměr, na který by nikdy od banky nezískala finanční prostředky a tak se je snaží získat formou korporátního dluhopisu. Potíž je v tom, že věřitel se o tomto riziku nemusí vždy dozvědět.

Je tedy lépe se korporátním dluhopisům vyhnout?

To rozhodně ne, ani v bance totiž nejsou finanční prostředky 100% jisté a v dnešní „nejisté době“ je třeba umět s rizikem pracovat, respektovat jeho přiměřenou výši a rozložit investici do více finančních produktů. V případě investice do korporátních dluhopisů je možné rizika výrazně snížit využitím služeb finančního poradce, který má zkušenosti z trhu korporátních dluhopisů, umí analyzovat možná rizika a jejich výši a odhadnout reálnost investice. Slouží mu k tomu jednak dlouholeté zkušenosti a využití řady možných nástrojů na posouzení rizika konkrétní investice.

Ing. Martin STUPKA
Nahoru