Jak vymáčknout z Vašeho portfolia vyšší výnosy a co jsou ETF fondy?

Při investování do podílových fondů může nastat situace, že související náklady, které nejsou na první pohled vidět, mohou mít významný vliv na Vaše výnosy. Pozor si musíte dát zejména u dloudobějších investic. Přehlížením a bagatelizováním těchto nákladů se totiž můžete připravit o velmi slušné peníze, které zaplatíte za Vaší „pohodlnost“. Skrytými náklady nemyslím ani tak běžné poplatky spojené s nákupem fondu nebo jeho správou, ale především ty, které vznikají díky aktivní správě podílového fondu.

Co jsou ETF’s?

Nejjednodušším výkladem je, že Exchange Traded Fund (ETF) je burzovně obchodovatelný fond, který kopíruje vývoj některého akciového indexu jako S&P 500, NASDAQ nebo Dow Jones Industrial Avarage apod. Pro Vás to znamená, že nakupujete portfolio akcií, které kopíruje výnosy daného podkladového indexu. Hlavní odlišností od podílových fondů a některých jiných indexových fondů je, že se nesnaží překonávat trh, ale kopírují jeho vývoj. ETF fondy přinášejí zároveň investorovi nákladově příznivější řešení a umožňují mít investice výnosnější a více pod kontrolou.

ETF fondy v sobě spojují vysoce diverzifikované portfolio a jednoduchost obchodování jednotlivých akcií. Jako investor můžete nakoupit ETF na úvěr (maržové obchodování), spekulovat na pokles (tzv.short sale) nebo je dlouhodobě držet. ETF mají zpravidla vysokou likviditu a můžete je na finančním trhu prodat takřka během několika vteřin, resp. během obchodních hodin burzy, na které jsou obchodovány.

Aktivní vs. pasivní správa

Cílem ETF fondů je co nejvěrněji kopírovat vývoj některého z vybraných indexů. Tuto investiční strategii označujeme jako pasivní správu nebo pasivní management. Pasivní řízení fondu znamená, že manažer fondu provádí pouze malé, pravidelné úpravy tak, aby co nejvěrněji odrážel vývoj podkladového indexu. To je zcela odlišný přístup od aktivní správy nebo aktivního řízení, kde manažer fondu průběžně obchoduje cenné papíry s cílem překonat vývoj trhu (indexu / benchmarku).

Díky ETF‘s můžete rozložit své portfolio dle jednotlivých tříd aktiv, jako jsou nemovitosti, komodity, zahraniční akcie, dluhopisy, měny apod. a participovat na jejich vývoji jako celku a za minimální náklady na pořízení a správu. Zatímco při aktivní správě se musíte spoléhat na výkonnost manažera nebo správce, který se snaží překonat trh tím, že vybírá jednotlivé tituly do portfolia (tzv.stockpicking)  na základě své zkušenosti a úvahy. To s sebou přináší časté změny v rozložení nebo v obsahu portfolia. Tyto změny spolu nesou související náklady jako jsou transakční náklady ,poplatky a daně, které sice investor na první pohled nevidí, ale ve finále se promítnou v celkové výkonnosti fondu.

Co je benchmark?

Benchmark je všeobecně známý cenový index nebo cenný papír, který je odbornou veřejností považován za typického zástupce daného trhu a se kterým se investice podobného typu poměřují.

Co je index a jak funguje?

Index akciového trhu je ukazatel ekonomiky daného státu nebo odvětví. Index se skládá z množsví vybraných akcií a na základě způsobu průměrování odráží společnou hodnotu těchto akcií jako celku. Indexy mohou být tržní, takové které odrážejí hodnotu jednotlivých trhů jako celku např. USA – S&P500, Dow Jones, Nasdaq composite, Velká Británie – FTSE100, Německo – DAX 30 atd. nebo i třeba sektorové, které vyjadřují hodnotu akcií ve specifickém sektoru nebo odvětví jako je zdravotnictví, energetika, těžební průmysl, spotřební zboží apod. nebo dle tržní kapitalizace společností.

Jak je možné složit portfolio z ETF’s?

Jako první je důležité, co od Vaší investice očekáváte a čeho chcete dosáhnout? Tyto otázky si mnohem snadněji zodpovíte, když vyhledáte zkušeného investičního poradce, který má zkušenosti i s finančním plánováním. Tím nemyslím zaměstnance obchodníka s cennými papíry, zaměstnance banky nebo zprostředkovatele finančních produktů, ale nezávislého poradce, který investicím rozumí, má s investováním vlastní zkušenosti a sám investuje.

Investiční poradce Vám pomůže s ujasněním Vašich cílů a návrhem takového portfolia, které je bude reflektovat. Je to první krok k tomu, aby Vaše investice byly úspěšné a začaly Vám peníze zhodnocovat.

K obchodování ETF je potřeba mít otevřený účet u některého z obchodníku s cennými papíry, který má přímo přístup na burzu, kde se ETF‘s obchodují. Služby a ceny jednotlivých obchodníků se velmi liší a opět zde doporučuji využít rady člověka znalého trhu, který Vám pomůže předejít nepříjemné zkušenosti a doporučí vhodného obchodníka, kde si založit účet. Na obchododování s ETF’s Vám obchodník s cennými papíry otevře účet již od cca 5000 USD, tedy řekněme 100 – 150 tis. Kč. Někteří obchodníci Vám otevřou účet i s nižší částkou, ale dle mého názoru, založenému na zkušenostech, nemá příliš velký význam začínat s nižší částkou. Ať už z hlediska omezení obchodníka, ale i poplatků za transakce a obchody.

Jak efektivně spravovat investiční portfolio a získávat z něj pravidelné výnosy?

 Pár rad na závěr.

  1. Vybírejte aktiva s potenciálem dlouhodobého růstu
  2. Mnoho zajímavých příležitostí leží i mimo hlavní trhy. Zařaďte do svého portfolia rozvíjející se a hraniční trhy, případně alternativní investice.
  3. Budete-li chtít zařadit do portfolia dluhopisy, počítejte v budoucnu se zvyšováním úrokových sazeb v USA, které mohou vést k poklesu cen dluhopisů.
  4. Nepanikařte během období zvýšené volatility, chápejte je spíš jako příležitost.
  5. Zařadte do portfolia akcie společností, které vyplácí dividendy k získání fixního příjmu pro Vaše portfolio.
Ing. Martin STUPKA
Nahoru