Jak si vybrat správnou formu financování?

Ať už se jedná o nákup běžného vybavení domácnosti, či o rozsáhlejší rekonstrukci Vašeho domova, vždy stojíme před otázkou optimálního financování. Pokud nemáme k dispozici vlastní finanční prostředky, tak se porozhlížíme po úvěrovém financování.

Dnes, více než kdy jindy, máme tolik možností v rámci úvěrů, že z toho může jít jednomu hlava kolem. Aby toho nebylo málo, každý obchodní zástupce nebo „poradce“ určité finanční instituce Vás bude přesvědčovat, že právě ta jejich možnost financování je ta nejlepší. K tomu se přidávají nejrůznější mýty a „velmi výhodné nabídky“, které doporučují Vaši přátelé. Přestože k nim máte důvěru, jejich doporučení nemusí být tak výhodná, jak se na první pohled zdají nebo se nemusí hodit pro Vaši situaci.

Možnosti jak finacovat nákupy či rekonstrukci můžeme rozdělit do následujících skupin dle typu úvěru nebo zdroje:

 • Kreditní karty a Kontokorenty
 • Spotřebitelské úvěry
 • Úvěr ze stavebního spoření a Překlenovací úvěr
 • Hypoteční úvěry
 • Spoření

Kreditní karty a kontokorenty

Kreditní karty

Patří mezi nástroje krátkodobého financování. Obliba kreditních karet v ČR značně stoupá, avšak stále velké množství lidí nedokáže optimálně využívat předností kreditních karet a díky tomu platí mnohem více než musí. V případě debetní karty, kterou máte k Vašemu běžnému účtu a čerpáte s ní svoje finanční prostředky, tak u kreditní banky používáte peníze banky. Účet kreditní karty je oddělen od Vašeho běžného účtu. Velkou výhodou kreditní karty je bezúročné období, které může být, dle typu poskytovatele, až 55 dní. Během tohoto období neplatíte za půjčené peníze žádný úrok. To platí především pro bezhotovostních platby u obchodníků. Výběr hotovosti např. z bankomatu je za poměrně vysoké poplatky a je okamžitě úročen. V poslední době se objevují nejrůznější motivační akce, které nabízejí výhody za využívání karet u obchodníků.

Výhody

 • Okamžitá dostupnost finančních prostředků
 • Bezúročné období
 • Kreditní karta je vhodná především na úvěrové nákupy u obchodníků
 • Vykrytí krátkodobé potřeby finančních prostředků (do výplaty)
 • Řešení náhlé havarijní sitruace v bytě (porucha pračky apod.)

Nevýhody

 • Nehodí se k financování dlouhodobějších akcí nebo větších částek (rekonstrukce)
 • Překročení bezúročného období je spojeno s vysokým úrokem
 • Použití v bankomatu je spojeno s vysokým poplatkem
 • Nutno sledovat, kdy končí bezúročné období a úvěr včas splatit

Kontokorent

Kontokorent je dalším způsobem krátkodobého finacování, který se hodí především, pokud potřebujeme pokrýt krátké období, kdy čekáme na další výplatu nebo proplacení faktury. Kontokorent nebo revolvingový úvěr nám umožňuje jít na našem běžném účtu takzvaně „do mínusu“. Na rozdíl od kreditní karty je úvěr ovšem okamžitě úročen.

K financování rekostrukcí se tento způsob úvěru také příliš nehodí. Kontokorentní rámec je vhodný k překlenutí krátkodobému pokrytí nutných výdajů jako jsou účty za telefon, nájem, potraviny apod. Týká se tedy plateb odcházejících z Vašeho účtu v případě, kdy na něm nemáte dostatek prostředků.

Výhody

 • Okamžitá dostupnost finančních prostředků
 • Řeší dočasný nedostatek finančních prostředků
 • Je spojen s Vaším účtem

Nevýhody

 • Okamžité úročení kontokorentního úvěru
 • Nehodí se pro dlouhodobější úvěrové financování a pro větší částky
 • Omezená výše kontokorentu
 • Většinou stanovena doba, do kdy se musí splatit

Spotřebitelské úvěry

Spotřebitelský úvěr je neúčelový úvěr, stejně jako předchozí dva typy úvěrového financování. Můžeme za něj pořídit cokoliv a nemusíme bance nebo jinému poskytovateli sdělovat, na co úvěr hodláme použít.

V některých případech existují  účelové spotřebitelské typy úvěru pro finacování (například na bydlení nebo nákup doplňků do domácnosti).

Spotřebitelským úvěrem je možné financovat například nákup vybavení domácnosti (nábytek, spotřební elektroniku atd). Dokládání účelu úvěru má výhodu v tom, že ačkoliv se jedná o spotřebitelský úvěr, je zde uplatňována nižší úroková sazba, než u neúčelových úvěrů, ta může být v rozmezí mezi  cca 9,5 – 12% p.a.

Výhody

 • Hlavní výhodou je možnost okamžitého pořízení vybavení domácnosti
 • Ve spojení s konkrétním zbožím nebo prodejcem bývá výhodnější úrok (nejrůznější akce)
 • Oproti kreditní kartě a kontokorentu se dá využít již na vyšší částky a na delší dobu splácení

Nevýhody

 • Často je třeba doložit výši příjmu a nejrůznější doklady
 • Nehodí se pro rekostrukce apod., neboť oproti jiným finančním nástrojům má stále vysoký úrok
 • Spotřebitelský úvěr často svádí k nákupu věcí, na které nemáte finance a nejsou nezbytné

Úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr

Stavební spoření je primárně spořící produkt, který slouží pro financování rekonstrukce nebo nákupu nemovitosti. Ke stavebnímu spoření je možné, po určité době spoření (zpravidla 2 roky), resp. po naspoření určité částky (většinou 40% cílové částky), získat úvěr ze stavebního spoření. Ten má přitom většinou velmi zajímavý úrok (i pod 3%). Tyto podmínky nemusí být každý schopen splnit nebo potřebuje pořídit nemovitost v kratším časovém období. Proto mají stavební spořitelny  v záloze produkt, který se nazývá „Překlenovací úvěr“.

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěry jsou poskytovány především novým klientům stavební spořitelny nebo těm, kteří na své smlouvě o stavebním spoření nenaspořili 40% z cílové částky a nedosáhli určitého hodnotícího čísla.

U překlenovacích úvěrů uzavíráte dvě smlouvy. Smlouvu o stavebním spoření a smlouvu o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření. Ve smlouvě máte předem sjednané úrokové sazby na celé období. Během splácení meziúvěru je stanoveno úrokové období podobné jako období fixace u hypotečních úvěrů. Zpravidla to bývá 5-6 let. Na konci tohoto období Vám stavební spořitelna nabídne novou aktuální úrokovou sazbu.

Jak jsem zmínil u překlenovacího úvěru, uzavíráte dvě smlouvy smlouvy o stavebním spoření a o překlenovacím  úvěru a úvěru ze stavebního spoření. V praxi úvěr funguje tak, že splácíte pouze úroky z cílové částky a vedle toho na stavební spoření spoříte do 40% z cílové částky, aby jste získali nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření.

Překlenovací úvěry jsou často předmětem reklamních akcí a stavební spořitelny deklarují výhodné úroky a snadnou dostupnost úvěru. Často se schovávají za líbivé názvy jako  „rychloúvěr“ apod. Tyto akce je třeba si velmi dobře prověřit, protože většinou nejsou tak výhodné, jak na první pohled vypadají.

Výhody

 • Hodí se pro dlouhodobě plánovaný nákup nemovitosti nebo rekonstrukci
 • Výhodný úrok v případě čerpání úvěru ze stavebního spoření
 • Státní příspěvek na stavební spoření
 • Úvěr ze stavebního spoření lze předčasně splatit bez sankce
 • Možnost využít překlenovací úvěr
 • Překlenovací úvěr bez zajištění až do 800 000 Kč bez zajištějí nemovitostí

Nevýhody

 • Nutno spořit minimálně 2 roky nebo naspořit aspoň 40% cílové částky nebo je nutno využít překlenovací úvěr
 • V porovnání s hypotékou je spíše krátkodobým úvěrem (7 – 12 let)
 • V porovnání s hypotékou se jedná spíše o menší úvěry (rekonstrukce, nákup bytu)
 • Předčasné splacení překlenovacího úvěru bývá spojeno se sankcemi a drahými poplatky

Hypoteční úvěry

Hypotéka je úvěrový produkt, který musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Zpravidla se poskytuje na 70% hodnoty nemovitosti, ale lze získat hypotéku i na 100% hodnoty nemovitosti, tam je již pak méně výhodný úrok a banky si důkladně prověřují schopnost žadatele splácet. Hypoteční úvěr se vyznačuje velmi nízkým úrokem (průměrná úroková sazba v prosinci 2014 byla 2,37%). Hypotéka má stanovenou minimální výši hypotečního úvěru, která začíná na 200 000 Kč. Doba splácení hypotéky je běžně 15, 20 i více let. U hypotečního úvěru lze dohodnout období fixace, tedy dobu, po kterou se nemění podmínky hypotéky, tedy především úroková sazba.

Výhody:

 • Hypotéka je často jedinou cestou, jak je možné pořídit dražší nemovitost
 • Nízká úroková sazba
 • Rozložení splátek do delšího období (15, 20 nebo i více let)
 • Hypoteční úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, není tedy třeba věřitel

Nevýhody:

 • Nutno mít k dispozici část vlastních prostředků (100% hypotéky jsou méně časté)
 • Minimální hodnota hypotečního úvěru je 200 000 Kč, takže se nehodí na drobné rekonstrukce
 • Hypotéka je na mnoho let a je nemožné předpovědět, co bude za 10 či 20 let

Spoření

Závěrem je třeba říct, že nejrozumnějším pořízením čehokoliv, ať už vybavení domácnosti nebo nemovitosti, je naspoření požadované částky a následný nákup bez využití úvěru. Platíte zkrátka pouze hodnotu zboží či nemovitosti a neplatíte k tomu žádný úrok bance nebo jiné instituci.

V řadě případu to jde, s využitím dlouhodobého finančního plánování a za předpokladu vlastní disciplíny, která Vám zabrání v nákupu věcí, které primárně nepotřebujete.

Je jasné, že v řadě případů naspoření není možné, protože nemovitost potřebujete rychle z důvodu založení rodiny nebo jste získali byt, který je třeba zrekonstruovat.  Naspoření  požadované částky by trvalo neúměrně dlouhou dobu.

V úvahu je třeba vzít i to, co úvěrem získáte? Pokud provedete rekonstrukci nemovitosti, tak ta se tím zhodnotí a vložené finance mají svůj smysl. Nejhorší formou využití úvěru je jeho použití pro vlastní okamžitou spotřebu nebo pro nákup věcí, které nepotřebujete.

Při žádání o úvěr je třeba přemýšlet a zhodnotit, který z výše uvedených úvěrových nástrojů bude nejvhodnější. Z hlediska úroků, doby splácení a požadované částky. Správné využití úvěrového nástroje Vám ušetří mnohdy hodně peněz, které byste s jiným nástrojem zbytečně vydali.

V případě, že k posouzení vhodnosti jednotlivých úvěrových nástrojů nemáte dostatek informací nebo se nemáte čas tomu věnovat, vyplatí se využít služeb finančního poradce, který se na finančním trhu dobře orientuje a má hlavně dostatek zkušeností.

Ing. Martin STUPKA
Nahoru